Velkommen!

Du er nå kommet til hjemmesidene for Norsk anestesiologisk forening (NAF), som er en fagmedisinsk forening under Den norske legeforening.

Mer om oss

Nyheter

Her finner du ulike nyheter publisert av Norsk anestesiologisk forening.

Organisasjon

Under fanen Organisasjon finner du sammensetning av styret og de ulike utvalgene i NAF.

Høstmøtet

Høstmøtet er også årsmøtet i NAF og arrangeres hvert år på ulike steder i landet i uke 43.

NAForum

NAForum er NAFs medlemsblad, som publiseres 4 ganger årlig. Du kan laste det ned fra denne siden.