Allergi / anafylaksi

Pasienter som av anestesilegen oppleves å ha en sannsynlig allergisk reaksjon, registreres ved at det taes blodprøver som analyseres med tanke på sTryptase, total IgE, spesifikt IgE mot suksameton og lateks. Hovedtyngden av disse blodprøvene analyseres ved Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssjukehus. Rekvirenten får tilbakemelding både fra laboratoriet og fra NARAs leder.

OBS! Blodprøven i forbindelse med reaksjonen må ikke taes for tidlig! Forvirringen ligger sannsynligvis i at denne prøven kalles “umiddelbar”. Denne prøven bør ikke bli tatt før det har gått minst 1 time.

Anafylaksipakken

Gjør det lett for deg selv og dine kollegaer, lag en anafylaksipakke!

Mange anestesiavdelinger har allerede tatt i bruk konseptet. Poenget er at alt skal være klart til blodprøvetaking, registrering og oppfølging når du en gang opplever å bedøve en pasient som får anafylaktisk sjokk.

 

ANBEFALT INNHOLD I ANAFYLAKSIPAKKEN

1. Informasjon om gjeldende retningslinjer for sykehuset
2. Akuttskjema (skjema for registrering av kliniske opplysninger)
3. Skademelding og bivirkningsmelding (SLV)
4. Rekvisisjoner (2 eksemplarer, prøve etter 1 time, postoperativ prøve)
5. Blodprøveglass (6 gelrør  a 4 ml, 3 rør merket 1-times prøve og 3 rør merket postoperativ)
6. Adapter og spisser (1 til nytt innstikk, 1 til arteriekran)

 

Nøkkelen til at konseptet skal lykkes er at kollegiet er informert, og at det etableres et samarbeid med laboratoriet på det sykehuset du jobber. Innhold og plassering av anafylaksipakkene må tilpasses til lokale forhold.

 

Ta prøver av og registrer alle pasienter hvor du mistenker en allergisk reaksjon under anestesi, uansett hvilke anestesimidler du har gitt!

Kontaktpersoner:

Bergen (Haukeland Universitetssjukehus)
Anne Berit Guttormsen (leder) – anne.guttormsen@helse-bergen.no
Geert de Pater
Erik Florvaag

Trondheim (St Olavs Hospital)
Dagmar Mostad
Malcolm Sue Chu

Tromsø (UNN)
Lars Marius Ytrebø
Roald Bolle

Oslo (Ullevål Universitetssykehus)
Per Johan Lans
Fredrik Borchsenius