Organisasjon

Norsk anestesiologisk forenings øverste organ er årsmøtet, som avholdes hvert år i uke 43 (under høstmøtet). Den daglige driften av foreningen gjøres av styret.

Styret i NAF

Underutvalg