Styret i NAF

Nedenfor finner du oversikt over sittende styre. Se også oversikt over hvem som har vært tidligere styremedlemmmer.

Styret i NAF 2018-2019 består av:

Leder

Siri Tau Ursin
Stavanger universitetssykehus
leder@nafweb.no


Nestleder

Jon Henrik Laake
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
nestleder@nafweb.no


Sekretær

Thomas Wilson
Universitetssykehuset i Nord Norge, Tromsø
sekretar@nafweb.no


Kasserer

Skule Mo
St Olavs hospital, Trondheim
kasserer@nafweb.no


Medlemssekretær

Anne Karin Rime
Sykehuset i Østfold
medlem@nafweb.no


Høstmøtesekretær

Camilla Christin Bråten
Sykehuset Innlandet
hostmote@nafweb.no


Styremedlem

Anniken Haavind
Universitetssykehuset i Nord Norge, Tromsø

NAForum-redaktør

Anne Berit Guttormsen

Haukeland universitetssjukehus
E-post: naforum@nafweb.no

NAFWeb-redaktør

Håkon Trønnes

Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Levanger
E-post: webmaster@nafweb.no